Cursus Adobe Indesign CC Layouts

In deze creatieve Adobe InDesign cursus leer je advertenties, flyers, brochures, visitekaartjes en ander DTP-werk te ontwerpen voor on- en offline.

Cursus Adobe Indesign CC Layouts door Arthur Wentzel, update juni 2024

Adobe InDesign is hét opmaakprogramma, waarmee publicaties zoals advertenties, folders, nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften en boeken opgemaakt worden. InDesign is onderdeel van Adobe Creative Suite en sluit sterk aan bij Illustrator en Photoshop.


Wat leer je?

Voor beginners komt het volgende aan bod

 • Bespreking van de opzet van het pakket InDesign
 • Omgaan met Adobe CS-interface (vensters, paletten, tabbladen)
 • Paletten snel tonen/verbergen en eigen werkruimte(n) bewaren
 • Nieuw bestand aanmaken, snel inzoomen/uitzoomen, navigeren
 • Objecten maken, selecteren, volgorde schikken, transformeren
 • Getalsmatig werken (maatvaste kenmerken aangeven)
 • Inhoud (tekst en beelden) plaatsen, inpassen, wisselen
 • Vulling- en lijnkleur instellen met stalen, pipet gebruiken
 • Tekstomloop en effecten toepassen, voorvertoning gebruiken
 • Stramien maken, teksten in kolommen plaatsen
 • Typografie (basiskenmerken), alinea- en tekenstijlen
 • Eenvoudige opsomming/nummering, tabs en tabellen
 • PDF maken en afdrukken (eenvoudige instellingen)

Voor de gevorderden komt het volgende aan bod

 • Layout maken met gebruik van diverse soorten hulplijnen
 • Eenvoudige formatteringen, koppelingen en tabellen
 • Nauwkeurigere stramienen, tekst op basislijnraster
 • Meer instellingen bij opsommingen en nummeringen
 • Instellingen voor afbreken en uitvullen
 • Diverse kader-opties en gebruik van objectstijlen
 • Pen-gereedschappen, uitknip- en omlooppaden
 • Plaatsing pagina’s aanpassen
 • Interactiviteit aanbrengen (knoppen en overgangen)
 • Kleursystemen (theorie over RGB, CMYK en PMS)
 • Eigen kleuren en inkten nauwkeuriger instellen
 • Bewaren van bestanden en pakketten
 • Preflight, Export PDF en afdruk-instellingen
 • Afdrukken

Informatie

Cursusmogelijkheden

De cursus Indesign kan per groep of individueel gegeven worden en worden altijd op maat gemaakt naar jouw wensen.

Tijdsduur

Afhankelijk van de kennis en bekwaamheid van de cursist. De cursus duurt 1 dag, maar kan wanneer er meer onderwerpen behandeld worden ook verlengd worden met 1 dag.

Prijs

Kijk hier voor de tarieven. Meerprijs in overleg. Neem contact op met Arthur.

Docent

Arthur Wentzel. Lees meer over Arthur.

Locatie

Locatie in overleg. Voor groepen is het mogelijk in mijn cursusruimte (Westergasfabriek, Amsterdam).

Aantal deelnemers

In overleg. Bij voorkeur maximaal 4 deelnemers. Gebleken is dat bij een gering aantal deelnemers er meer maatwerk geleverd kan worden.

Technische vereisten

Benodigd is een computer met Adobe Indesign CS3, CS4 of CS5 geinstalleerd.

Meer informatie

Wil je meer informatie?
Bel met Arthur Wentzel 06-2083 0583.


Aanmelden

Aanmelden kan via aanmelden.